2023-11 #GreenCard #DV2024 Aralık Vize Bülteni

İçin AralıkDV kategorisindeki göçmen numaraları, tüm bölgeler/uygun ülkeler için ücretlendirilen nitelikli DV-2024 başvuru sahipleri için aşağıdaki şekilde mevcuttur. Tahsis kesme numarası gösterildiğinde, vizeler yalnızca DV bölgesel piyango sıralama numarasına sahip olan başvuru sahipleri için geçerlidir. ALTINDA belirtilen tahsis kesme numarası:

Bölge Hariç Tüm DV Ücretlendirilebilirlik Alanları
Ayrı Olarak Listelenenler
AFRİKA 11,000 Hariç: Cezayir 10.500
Mısır 10.000
Fas 10.000
ASYA 3,000 Hariç: İran 2.800
Nepal 2.500
AVRUPA 6,000 Hariç: Rusya 5.900
Özbekistan 3.000
KUZEY AMERİKA (BAHAMALAR) 5
OKYANUSYA 450
GÜNEY AMERİKA,
ve KARAYİPLER
600

Tarafından desteklenmektedir Daha İyi Dokümanlar

Tepkiler