گرین کارت/GC

گرین کارت که رسماً به عنوان کارت اقامت دائم ایالات متحده شناخته می شود، مجوز خاصی است که به دارنده آن اجازه می دهد به طور دائم در ایالات متحده زندگی و کار کند. کارت اقامت دائم ایالات متحده معمولاً به عنوان "کارت سبز" شناخته می شود زیرا این کارت پلاستیکی سخت به رنگ سبز است. گرین کارت را می توان به عنوان یک نوع شناسایی (ID) در ایالات متحده استفاده کرد و مدرکی است بر اینکه یک تبعه خارجی مقیم دائم قانونی (LPR) ایالات متحده است.

پشتیبانی شده توسط BetterDocs

پاسخ