ویزای نامزدی

ویزای نامزد K-1 یک ویزای غیر مهاجرتی است که به نامزدهایی که با یک شهروند آمریکایی نامزد یا قرارداد ازدواج کرده اند اجازه ورود به ایالات متحده را می دهد. مراسم عروسی باید در بازه زمانی 90 روزه از تاریخ ورود برگزار شود.

پشتیبانی شده توسط BetterDocs

پاسخ