دسته بندی خانواده فوری

همسر یک شهروند ایالات متحده، یک فرزند مجرد (زیر 21 سال)، یا والدین یک شهروند ایالات متحده بالای 21 سال ممکن است ویزای مهاجرتی را بدون نیاز به منتظر ماندن برای دریافت شماره اولویت دریافت کنند.

پشتیبانی شده توسط BetterDocs

پاسخ