اولویت سوم خانواده

Family Third Preference مسیری است که از طریق آن یک شهروند آمریکایی می‌تواند ویزای LPR را برای فرزندان متاهل خارجی بالای 21 سال خود دریافت کند.

پشتیبانی شده توسط BetterDocs

پاسخ