اولویت اول خانواده

Family First Preference مسیری است که از طریق آن یک شهروند آمریکایی می تواند ویزای LPR را برای فرزندان مجرد تبعه خارجی بالای 21 سال خود دریافت کند.

پشتیبانی شده توسط BetterDocs

پاسخ